Ν.Π.Δ.Δ. – Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Νηπιαγωγών

H υπηρεσία του Ν.Π. ενημερώνει τις/τους ενδιαφερόμενες/ους ότι οι αιτήσεις για την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Νηπιαγωγών στους ΠΣ του Ν.Π. θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 01-09- 2017 έως και τη Δευτέρα 11-09- 2017 και ώρες 9:00-13:00.

Από την υπηρεσία του Ν.Π.