Ν.Π.Δ.Δ. – Απολογισμός εσόδων – εξόδων Απριλίου 2020