Μηνιαίος Απολογισμός ΝΠΔΔ Δήμου Χίου – Οκτώβριος 2015