Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χίου – Απολογισμός Σεπτεμβρίου 2016