Ν.Π.Δ.Δ. – Απολογιστικός Πίνακας εσόδων – εξόδων Μαϊου 2017