ΝΠΔΔ – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων δαπανών μηνός Απριλίου