Ν.Π.Δ.Δ. – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού Ιούνιος 2015