Ο Δήμος Χίου (Φορέας Εκπόνησης) εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) σύμφωνα με το Ν. 4819/2021, και το  ΦΕΚ Β’ 5553/ 30.11.2021 «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
Σημειώνεται πως περιοχή παρέμβασης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χίου.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στα δημόσια κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις.

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 02/02/2024, με απόψεις επί των προτεινόμενων παρεμβάσεων που έγιναν στις ως άνω διαδρομές, με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις σημαντικότερες κοινόχρηστες – κοινωφελείς χρήσεις, σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Χίου. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό ψηφιακό ερωτηματολόγιο και να δείτε τις προτεινόμενες διαδρομές και προτεινόμενες παρεμβάσεις.  
 
Η συμβολή σας είναι πολύτιμη.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.
Πληροφορίες: Ευτυχία Βορριά,
Τηλ.: 2271351614 / Εmail: eftihiavorria@gmail.com
Αποστολή απόψεων και προτάσεων στο email: protokollo_texnikis@chios.gov.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1UVjmrfcMdBVSJpRJ7LO0anNWbLxwuH8&usp=sharing


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 https://forms.gle/wyARjhoxeeqfCqtQ7
Για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας
(Σ.Α.Π.) στο Δήμου Χίου πατήστε εδώ