Οδηγός του Δημότη

Χρήσιμα Έγγραφα

Απλή (κενή) Αίτηση (pdfdoc)

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 (pdfdoc)

 

Δημοτολόγιο

Το Δημοτολόγιο στεγάζεται στην οδό Δημοκρατίας 6 στον 1ο όροφο. Για περισσότερες πληρoφoρίες σχετικά με τα αιτήματα που σχετίζονται με το Δημοτολόγιο και το Μητρώο Αρρένων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πατήστε το κουμπί παρακάτω.

Αιτήματα Δημοτολογίου

 

Ληξιαρχείο

Το Ληξιαρχείο στεγάζεται στην οδό Δημοκρατίας 6 στον 1ο όροφο. Για περισσότερες πληρoφoρίες σχετικά με τα αιτήματα που σχετίζονται με το Ληξιαρχείο και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πατήστε το κουμπί παρακάτω.

Αιτήματα Ληξιαρχείου Πολιτικός Γάμος

 

Πολεοδομία

Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης βρίσκεται στην Οινοποίωνος 1 στο ισόγειο. Για έκδοση εγγράφων από τη Πολεοδομία, παρακαλούμε, επιλέξτε “Αιτήματα Πολεοδομίας”, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε ανά περίπτωση και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χίου.

Αιτήματα Πολεοδομίας