Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Τετάρτη 20 Μαΐου 2015