Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015