Οικονομική Ανάπτυξη

Επικοινωνία

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Διεύθυνση: Βενιζέλου 75, ΤΚ 82100 Χίος

Τηλ.: 22713 53116

Φαξ.: 22713 53133

Email: anaptixi@chios.gov.gr

 

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Αδειοδοτήσεις και Ρυθμίσεις Εμπορικών Δραστηριοτήτων

{slider Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος|closed}

Για την έκδοση Προέγκρισης Ίδρυσης Καταστήματος απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά. Ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης είναι 15 ημέρες. 

 • Αίτηση – Δήλωση ενδιαφερόμενου
 • Διάγραμμα περιοχής
 • Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη ή διαχειριστή

{slider Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος}

Για την χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά. Ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης είναι 30 ημέρες.

 • Υπό κατασκευή

{slider Χορήγηση Άδειας Μουσικής}

Για την χορήγηση Άδειας Μουσικής απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά. Ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης είναι 10 ημέρες.

 • Υπό Κατασκευή

{slider Αντικατάσταση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος}

Για την αντικατάσταση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά. Ο μέγιστος χρόνος διεκπεραίωσης είναι 15 ημέρες.

 • Αίτηση – Δήλωση ενδιαφερόμενου Φ/α ταυτότητας
 • Το προβλεπόμενο παράβολο Δημοτική ενημερότητα
 • Υπεύθυνη Δήλωση αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου
 • Υπεύθυνη Δήλωση το προσώπου που κατέχει την άδεια ότι επιθυμεί την αντικατάσταση
 • Υπεύθυνη Δήλωση του νέου κυρίου του καταστήματος ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας
 • Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ

{slider Άδειες Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων και Ποτών}

Για την χορήγηση Άδειας Λιανικού Εμπορίου, Τροφίμων και Ποτών, Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου, Ιχθειοπωλείου, Καφεκοπτείου κ.λπ. (Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας) απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά. Η άδεια εκδίδεται αυθημερόν, εφόσον έχει εκδοθεί η προέγκριση.

 • Αίτηση – Δήλωση ενδιαφερόμενου
 • Αίτηση – Δήλωση Εποπτεύοντος Μηχανικού
 • Φ/Α Ταυτότητας
 • Προέγκριση
 • Το προβλεπόμενο Παράβολο
 • Δημοτική Ενημερώτητα

{slider Άδειες Παροχής Υπηρεσιών (Κουρεία, Κομμωτήρια, Περιποίηση Άκρων, Δερματοστιξία)}

Για την χορήγηση Άδειας Παροχής Υπηρεσιών σε Κουρεία, Κομμωτήρια, Περιποίηση Άκρων, Δερματοστιξία κ.λπ. (Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας) απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά. Η άδεια εκδίδεται αυθημερόν, εφόσον έχει εκδοθεί η προέγκριση.

 • Αίτηση – Δήλωση ενδιαφερόμενου
 • Αίτηση – Δήλωση Εποπτεύοντος Μηχανικού
 • Φ/Α Ταυτότητας
 • Προέγκριση
 • Το προβλεπόμενο Παράβολο
 • Δημοτική Ενημερώτητα

{slider Άλλες Υπηρεσίες}

Ενδεικτικά ακολουθούν ορισμένες από τις λιγότερο συνηθισμένες κατηγορίες αδειοδοτήσεων για τις οποίες είναι υπεύθυνο το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων:

 • Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο
 • Λαϊκές Αγορές
 • Καντίνες
 • Καταστήματα Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου
 • Καταστήματα με Ψυχαγωγικά Τεχνικά Παίγνια
 • Κέντρα Διασκεδάσεως
 • Κινηματογράφοι – Θέατρα
 • Κολυμβητικές Δεξαμενές
 • Ψυχαγωγικά Παιχνίδια (Λούνα Παρκ, Πίστες Αυτοκινητιδίων, Τσίρκο)
 • Άδειες Περιπτέρων
 • Άδειες Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων
 • Αυτόματοι Πωλητές Τροφίμων και Ποτών
 • Οίκοι Ανοχής
 • Γραφεία Τελετών
 • Καταστήματα Ενοικίασης Ποδηλάτων – Μοτοποδηλάτων
 • Άδειες Λειτουργίας Εκθέσεων Βιβλίων
 • Άδειες Καταλληλότητας Εκθεσιακών Κέντρων

{/sliders}

 

Πίσω στις Υπηρεσίες