ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΛΟΙΟΥ (Γ΄ ΘΕΣΗ) ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ

Ο Δήμος Χίου, μέσω της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, προτίθεται να προβεί σε εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ασθενών και συνάμα οικονομικά αδυνάτων συμπολιτών μας, οι οποίοι μεταβαίνουν στην Αθήνα για λόγους υγείας. Δηλαδή, περιπτώσεις εμπερίστατων συμπολιτών μας που υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, χημειοθεραπείες, κλπ, εφόσον αυτές δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν στη Χίο.
Προϋπόθεση για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση είναι να αποδείξουν, με σχετικά έγγραφα, τον προγραμματισμό των εξετάσεων (ή επεμβάσεων ή θεραπειών), το δε ετήσιο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τις 5.000 Ευρώ (για το άγαμο άτομο) και τις 6.200 Ευρώ (για το έγγαμο άτομο), προσαυξανόμενο κατά 900 Ευρώ για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.
Επίσης, γνωστοποιείται ότι, όσοι συμπολίτες μας πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις (κριτήρια οικονομικής αδυναμίας), μπορούν να λάβουν δωρεάν ακτοπλοϊκό εισιτήριο Γ΄ θέσης (από και προς Πειραιά ή Μυτιλήνη), εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος να ταξιδέψουν (π.χ. λόγοι υγείας, παρουσία σε δικαστήριο, κλπ, που θα αποδεικνύεται).
Οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας μπορούν να απευθύνονται, για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, αλλά και την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών, στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Χίου (Οδός Νεωρείων, κτίριο πρ. κινηματοθεάτρου <<ΡΕΞ>>, στον Λιμένα της Χίου- τηλέφωνα 2271350051-57), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας

Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος