Ανακοίνωση για την Οικονομική Επιτροπή

Η συνεδρίαση της Οικ. επιτροπής της 30-3-2015 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31-3-2015 και ώρα 13:30