Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015