Κέντρο Συμβουλευτικής Στήριξης Γυναικών Δ.Χίου – Ολοκλήρωση Εργαστήριου Επιχειρηματικότητας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Στα πλαίσια της εργασιακής συμβουλευτικής, που είναι μια νέα υπηρεσία και παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ από το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Χίου από τις αρχές του 2016, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εργαστήριο “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”. Το εν λόγω εργαστήριο παρακολούθησαν 10 άνεργες γυναίκες, ήταν τριήμερο και μέσω στοχευόμενης θεωρίας και βιωματικών ασκήσεων πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στις εξής θεματικές ενότητες:
Πρώτη ενότητα: «Επιχειρηματικότητα και Εαυτός», με στόχο: •Γνωριμία με βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, •Γνώση και αξιοποίηση εμπειριών και στοιχείων του εαυτού, •Πρακτική άσκηση στο Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου
Δεύτερη ενότητα: «Ο κόσμος της Επιχειρηματικότητας», με στόχο: •Ανασκόπηση-Αυτοαξιολόγηση του εαυτού, •Γνωριμία με βασικές μορφές επιχειρηματικότητας
Τρίτη ενότητα: «Ο κόσμος της Επιχειρηματικότητας μας απαντά», με στόχο: •Δικτύωση με φορείς του επιχειρηματικού κόσμου, •Επίλυση αποριών, •Αναστοχασμός
Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων καθώς και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, μέσω της ανίχνευσης προσωπικών χαρακτηριστικών, ανάδειξης ικανοτήτων και πληροφόρησης σχετικά με τις σύγχρονες μορφές του “Επιχειρείν”.
Οι επιμορφούμενες αξιολογώντας θετικά, στο τέλος της τρίτης ημέρας, το εργαστήριο εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσει η συνεργασία προκειμένου να υπάρχει συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση κατά την διάρκεια «των ζυμώσεων» της επιχειρηματικής τους ιδέας. Και φυσικά το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Χίου ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα τους.