Ολοκλήρωση έργων ΧΑΔΑ

ΧΑΔΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν τα έργα: «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων», προϋπολογισμού 350.000 ευρώ και «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Καρδαμύλων στη θέση Πλακούσα», προϋπολογισμού 220.000€.

Τα εν λόγω έργα, τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, περιελάμβαναν εργασίες πλήρους αποκατάστασης των περιοχών – εκσκαφές, καθαρισμοί, περιφράξεις, στρώσεις στεγανοποίησης, δίκτυο αποστράγγισης όμβριων, ακόμα και κάλυψη με φυτική γη και φύτευση με δένδρα περιοχής, φιλικά προς το περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων οι συγκεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι για τη διάθεση αποβλήτων, πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας

Στις εικόνες διακρίνονται οι εργασίες της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Μαστιχοχωρίων και Καρδαμύλων.

Από το γραφείο τύπου

ΧΑΔΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ2 ΧΑΔΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΧΑΔΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ2