Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ομηρείου Π.Κ.Δ.Χ. μηνός Απριλίου 2016