Μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών μηνός Αυγούστου,του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου