Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού Ιούλιος 2015