Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού Μαΐου 2015