ΟΜΗΡΕΙΟ Π.Κ. – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019