Ομήρειο Π.Κ. Δήμου Χίου – Μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών μηνός Φεβρουαρίου