Ομήρειο Π.Κ. Δήμου Χίου – Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2022