Ομήρειο Π.Κ. – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων δαπανών μηνός Απριλίου