Ομήρειο Π.Κ. – Μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών μηνός Νοεμβρίου του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου