Ομήρειο Π.Κ. – Μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών μηνός Δεκεμβρίου