Ομήρειο Π.Κ. – Μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών μηνός Σεπτεμβρίου, του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου.