Ομήρειο Π.Κ. – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022