Ομήρειο Π.Κ. – Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών έτους 2020