Ομήρειο Π.Κ. Δήμου Χίου – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού – Ιούνιος 2016