Ομήρειο Π.Κ. Δήμου Χίου – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού – Μάιος 2016