Ομήρειο Π.Κ. Δήμου Χίου – Μηνιαία εκτέλη προύπολογισμού εσόδων-δαπανών μηνός Σεπτεμβρίου