ΟΜΗΡΕΙΟ Π.Κ. – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 2021