Ομήρειο Π.Κ. Δήμου Χίου – Πρόγραμμα μηνός Σεπτεμβρίου 2016.