Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Ομήρειου Π.Κ. για το έτος 2017