Ομήρειο Π.Κ. – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών μηνός Απριλίου