Τροποποίηση προγράμματος εκδηλώσεων Ομηρείου Π.Κ.Δ.Χ. μηνός Φεβρουαρίου 2016.