Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου μηνός Φεβρουαρίου 2016.