Ομήρειο Π.Κ. Δήμου Χίου – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού – Απρίλιος 2016