Ομήρειο Π.Κ. – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού Οκτώβριος 2015