Ομήρειο Π.Κ. – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2015