Ομήρειο Π.Κ. Δήμου Χίου – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών, μηνός Φεβρουαρίου