Ομήρειο Π.Κ. – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ