Ομήρειο Π.Κ. – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών μηνός Νοεμβρίου.