Ωράριο για την λειτουργία και επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων

Κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες: 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και στο πλαίσιο της δράσης του Δήμου Χίου «Λειτουργία Χώρων Τουριστικού Ενδιαφέροντος», τοποθετήθηκε προσωπικό, με καθήκοντα ημερήσιας φύλαξης σε μουσεία και μνημεία,

γεγονός που επιτρέπει τη λειτουργία και επισκεψιμότητα των χώρων αυτών με το εξής ωράριο:

• Βυζαντινό Μουσείο Χίου : 9.00 – 17.00

• Παλάτι Ιουστινιάνι & κτίριο Σκοτεινής Φυλακής : 7.30 – 15.30

• Μουσείο Νέας Μονής Χίου: 7.30-15.30

• Βυζαντινός ναός Παναγίας Κρήνας: 8.30 – 16.30

• Ναός Αγ. Αποστόλων Πυργίου: 8.30 – 16.30

• Μεσαιωνικός πύργος Πιτυούς: 8.30 – 16.30

• Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου: 9.00 – 16.00 (έως 31-10-2012

• Αρχαιολογική Συλλογή Βολισσού: 8.00 -15.00

• Αρχαιολογικός Χώρος Εμποριού: 8.00 – 15.00

Από το γραφείο τύπου