ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ – Ωράριο λειτουργίας Τμήματος Εσόδων και Τμήματος Ταμείου Δήμου Χίου στην οδό Κανάρη 18

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου σας ενημερώνουμε ότι:

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού για το Τμήμα Εσόδων και το Τμήμα Ταμείου (συναλλαγές που αφορούν το Δήμο Χίου και τα Νομικά πρόσωπα Ομήρειο, Λιμενικό Ταμείο, Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας), είναι καθημερινά 08:00 πμ έως 13:30 μμ.

Η παραλαβή βεβαιώσεων ΤΑΠ θα γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 09:00 πμ έως 12:00 μμ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία