Οργάνωση ενός Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χίου

Στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης για την διαχείριση του Φράγματος Κατράρη Μαστιχοχωρίων που είχε ανατεθεί στην εταιρεία Eurotec από τον πρώην Δήμο Μαστιχοχωρίων, διευρύνεται το αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης(στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης) έτσι ώστε να δημιουργηθεί ενιαίος Φορέας Διαχείρισης για όλους τους υδάτινους πόρους της Χίου που θα συμπεριλαμβάνει εκτός από το Φράγμα Καλαμωτής(Κατράρη) και τα Φράγματα Κόρης Γεφύρι και Σαραπιού καθώς και τις λιμνοδεξαμενές Αγ.Γεωργίου, Αίπους , Φυρόλακα και Πιτυούς.

Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κατασκευασθέντων έργων στο νησί, επιβάλλει ενιαία αντιμετώπιση και διαχείριση διά της οποίας θα προκύπτουν οικονομίες κλίμακας τόσο στον εξοπλισμό του ενιαίου φορέα, όσο και στην ενδεδειγμένη και βιώσιμη στελέχωσή του. Θα καθοριστούν οι όροι συνεργασίας με τη ΔΕΥΑΧ και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς του νησιού.
Στο πλαίσιο αυτό η μελέτη θα αντιμετωπίσει και θα προτείνει τα εξής:

Οργάνωση και διοίκηση ενιαίου φορέα διαχείρισης

• Νομική μορφή
• Διοικητική μορφή και λοιπά χαρακτηριστικά
• Διοίκηση του φορέα
• Αρμοδιότητες του φορέα
• Κτιριακή υποδομή-Εξοπλισμός
• Οργάνωση προσωπικού
• Λειτουργίες φορέα

Χρηματοοικονομική ανάλυση βιωσιμότητας

• Σενάρια διάθεσης υδατικών πόρων
• Τιμολογιακή πολιτική σε επίπεδο νήσου Χίου
• Έσοδα του φορέα
• Εξοπλισμός,στελέχωση και έξοδα λειτουργίας του φορέα
• Βιωσιμότητα φορέα.

Ο Δήμαρχος Χίου

Πολύδωρος Λαμπρινούδης