Ορισμός νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού του έργου: «Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών» υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορισμός νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού του έργου: «Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών» υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων»

 

  • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών προτείνεται να οριστεί η 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
  • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών προτείνεται να οριστεί η 03/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

              Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι διακήρυξης του έργου που έχουν εγκριθεί με την 139/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει ορισθεί με την ίδια 139/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου.

ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed.pdf
Απόφαση 732 2020 μεταθεση νέας ημερομηνιας.pdf

Στοιχεία Προκήρυξης