ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Χίο ιδρύθηκε μόλις πριν από τρία χρόνια, κληρονομώντας όμως στην εμπειρία και τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί από τη μακροχρόνια επιτυχή λειτουργία μεταπτυχιακού στον τουρισμό στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, στη Χίο.

Η πρόσφατη πρόταση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για δημιουργία σχολής σπουδών Φιλοξενίας, Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων στη Ρόδο, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά όχι μόνο για την επιστημονική υπόσταση αυτού καθ’ αυτού του αντικείμενου των σπουδών, αλλά και για τη βιωσιμότητα των δύο αυτών τμημάτων του πανεπιστημίου Αιγαίου. Η επιχειρούμενη ανάπτυξη πανεπιστημιακής σχολής στη Ρόδο που να σχετίζεται με τον τουρισμό, ενώ παράλληλα στο ίδιο πανεπιστήμιο λειτουργεί άλλο τμήμα, σε άλλο νησί, σε αυτό τον τομέα δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά όχι μόνο για τη σκοπιμότητα αλλά και για τα μη ακαδημαϊκής φύσεως κριτήρια τα οποία πιθανόν έχουν εξωθήσει σε μια τέτοια επιδίωξη.

Η υπόθεση θα πρέπει να επανεξετασθεί με παράλληλο στόχο τη διαφύλαξη του κύρους και της βιωσιμότητας των τμημάτων του Πανεπιστημίου.